Báo cáo phân tích thị trường tuần 12 năm 2020 và VN-INDEX ngày 20/03/2020

Báo cáo phân tích thị trường tuần 12 năm 2020 và VN-INDEX ngày 20/03/2020

Chỉ số VN-INDEX: Đóng cửa tuần giao dịch trước ở 709 điểm, VN-INDEX vẫn còn khả năng đi xuống nữa. Với khối lượng giao dịch ở mức cao trong 2 tuần qua và đóng cửa ở vùng thấp chứng tỏ các nhà đầu tư trên thị trường còn đang rất bi quan. Khả năng cao VN-INDEX sẽ tiếp tục kiểm tra các vùng hỗ trợ 687, 664 và đặc biệt vùng hỗ trợ mạnh 636. Trong quá khứ đây là các vùng hỗ trợ va kháng cự khá mạnh. Các nhà đầu tư nên quan sát kỹ các phản ứng của VN-INDEX ở các vùng này để có hành động phù hợp. Danh mục đầu tư trung và dài hạn năm 2020 của Net Đầu tư IMQ tiếp tục có những kiểm định tiếp theo và cho thấy sự phù hợp của Danh mục. Thông thường trong khủng hoảng thì các cổ phiếu mạnh sẽ bị ảnh hưởng ít hơn và phục hồi cũng nhanh hơn. Tuy nhiên còn quá sớm để có thể giải ngân với khối lượng cao, và hành động phù hợp hiện nay là thận trọng quan sát với mức tiền mặt nhiều trong tài khoản.  

Bản phân tích dựa trên quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch.

Các thành viên Net Đầu tư IMQ liên lạc với Nhóm phân tích Net Đầu tư IMQ để có hành động hợp lý.

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN KHUYẾN NGHỊ GIAO DỊCH VÀ TRỞ THÀNH NHÀ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG CÙNG NET ĐẦU TƯ, IMQ CORPORATION

http://bit.ly/BiQuyetDauTuThanhCong

Net Đầu tư, IMQ Corporation là tổ chức độc lập, chuyên tư vấn, huấn luyện về đầu tư bao gồm đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản và đầu tư doanh nghiệp.

Báo cáo phân tích thị trường hằng ngày là nhận định của Nhóm Phân tích, Net Đầu tư, IMQ Corporation, có tính chất tham khảo cho nhà đầu tư cá nhân, không phản ánh quan điểm của IMQ Corporation cũng như hoạt động đầu tư của IMQ Corporation.

Next

Báo cáo phân tích thị trường tuần 17 năm 2020 và VN-INDEX ngày 24/04/2020