PHÂN TÍCH TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

PHÂN TÍCH TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG, PHÂN TÍCH TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam tuần 23, VN-INDEX ngày 05/06/2020

06-06-2020
Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán: Chỉ số VN-INDEX đóng cửa tuần 23, ngày 05/06/2020 ở 886 điểm, với khối lượng giao dịch tương đối. Tuy nhiên tuần này là 1 tuần giao dịch khó cho nhà đầu tư, do đó khuyến nghị quan sát và chốt lời 1 số cổ phiếu là phù hợp với Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán tuần trước

Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam tuần 23, VN-INDEX ngày 05/06/2020

06-06-2020
Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán: Chỉ số VN-INDEX đóng cửa tuần 23, ngày 05/06/2020 ở 886 điểm, với khối lượng giao dịch tương đối. Tuy nhiên tuần này là 1 tuần giao dịch khó cho nhà đầu tư, do đó khuyến nghị quan sát và chốt lời 1 số cổ phiếu là phù hợp với Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán tuần trước

Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam tuần 22, VN-INDEX ngày 29/05/2020

01-06-2020
Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán: Chỉ số VN-INDEX đóng cửa tuần 22, ngày 22/05/2020 ở 864 điểm, với khối lượng giao dịch thấp. Kết quả này phù hợp Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán tuần trước.

Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam tuần 21, VN-INDEX ngày 22/05/2020

24-05-2020
Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán: Chỉ số VN-INDEX đóng cửa tuần 21, ngày 22/05/2020 ở 852 điểm, với khối lượng giao dịch khá cao. Phiên giao dịch cuối tuần giảm điểm nhưng cũng phù hợp với qui luật trong quá khứ.

Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam tuần 20, VN-INDEX ngày 15/05/2020

17-05-2020
Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán: Chỉ số VN-INDEX đóng cửa tuần, 15/05/2020 ở 827 điểm, với khối lượng giao dịch khá cao. Phiên giao dịch cuối tuần giảm điểm nhưng cũng phù hợp với qui luật trong quá khứ theo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam tuần.