PHÂN TÍCH TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

PHÂN TÍCH TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG, PHÂN TÍCH TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam tuần 38, VN-INDEX ngày 18/09/2020

21-09-2020
Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam tuần 38, VN-INDEX ngày 18/09/2020 Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán: Chỉ số VN-INDEX đóng cửa tuần 38, ngày 11/09/2020 ở 900 điểm, với khối lượng theo ngày khá cao và khối lượng giao dịch theo tuần cao. Đây là dấu hiệu cho thấy khả năng bứt phá vượt vùng kháng cự khá mạnh 900. Những nhà đầu tư khôn ngoan tuân thủ theo khuyến nghị phân tích tổng quan thị trường chứng khoán của Nhóm phân tích Net Đầu tư IMQ vào tuần trước thì đã có thể thấy sự khôn ngoan khi tuân thủ theo báo cáo khi quan sát thận trọng và giải ngân thêm một phần tiền mặt (10%) cho 1 cổ phiếu khi vượt vùng kháng cự mạnh 900.

Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam tuần 37, VN-INDEX ngày 11/09/2020

14-09-2020
Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán: Chỉ số VN-INDEX đóng cửa tuần 37, ngày 11/09/2020 ở 888 điểm, với khối lượng theo ngày cao vừa phải và khối lượng giao dịch theo tuần tương đối cao. Đây là dấu hiệu cho thấy sự lưỡng lự và thiếu vắng dòng tiền lớn ở vùng kháng cự khá mạnh 900. Những nhà đầu tư khôn ngoan tuân thủ theo khuyến nghị phân tích tổng quan thị trường chứng khoán của Nhóm phân tích Net Đầu tư IMQ vào tuần trước thì đã có thể thấy sự khôn ngoan khi tuân thủ theo báo cáo khi chỉ giải ngân thận trọng thêm tối đa một phần tiền mặt (10%) cho 1 cổ phiếu quanh vùng kháng cự mạnh 880 và 900.

Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam tuần 35, VN-INDEX ngày 28/08/2020

31-08-2020
Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán: Chỉ số VN-INDEX đóng cửa tuần 35, ngày 28/08/2020 ở 878 điểm, với khối lượng theo ngày tương đối cao và khối lượng giao dịch theo tuần cũng cao. Đây là dấu hiệu tích cực khi bắt đầu tiếp cận vùng kháng cự khá mạnh là 888. Nếu vượt vùng này thì đà tăng mới bền vững. Những nhà đầu tư khôn ngoan tuân thủ theo khuyến nghị phân tích tổng quan thị trường chứng khoán của Nhóm phân tích Net Đầu tư IMQ vào tuần trước thì đã có thể thấy sự khôn ngoan khi tuân thủ theo báo cáo khi chỉ giải ngân thận trọng một phần tiền mặt (10%) cho 1 cổ phiếu khi có phản ứng tích cực quanh các vùng kháng cự mạnh 860 và 880.

Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam tuần 34, VN-INDEX ngày 21/08/2020

23-08-2020
Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán: Chỉ số VN-INDEX đóng cửa tuần 34, ngày 21/08/2020 ở 854 điểm, với khối lượng theo ngày tương đối cao nhưng khối lượng giao dịch theo tuần thấp hơn tuần trước một cách tương đối với biên độ nhẹ. Điểm tích cực là nến đóng cửa theo ngày cho dấu hiệu phá kênh đi lên tuy nhiên khả năng không chắc chắn. Những nhà đầu tư khôn ngoan tuân thủ theo khuyến nghị phân tích tổng quan thị trường chứng khoán của Nhóm phân tích Net Đầu tư IMQ vào tuần trước thì đã có thể thấy sự khôn ngoan khi tuân thủ theo báo cáo. Để có thể trở nên giàu có thì điều quan trọng là phải biết quản lý tiền và hành động đúng vào các thời điểm quyết định.

Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam tuần 33, VN-INDEX ngày 14/08/2020

17-08-2020
Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán: Chỉ số VN-INDEX đóng cửa tuần 33, ngày 14/08/2020 ở 850 điểm, với khối lượng cao, dồng thời đóng cửa nến tuần cũng với khối lượng khớp tương đương tuần trước với biên độ tăng đã thu hẹp khi gặp vùng kháng cự 860 cho thấy rủi ro đang gia tăng. Những nhà đầu tư khôn ngoan tuân thủ theo khuyến nghị phân tích tổng quan thị trường chứng khoán của Nhóm phân tích Net Đầu tư IMQ vào tuần trước thì đã có thể thấy sự khôn ngoan khi tuân thủ theo báo cáo.