PHÂN TÍCH TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

PHÂN TÍCH TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG, PHÂN TÍCH TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam tuần 43, VN-INDEX ngày 16/10/2020

19-10-2020
Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán: Chỉ số VN-INDEX đóng cửa tuần 43, ngày 16/10/2020 ở 943 điểm, với khối lượng theo tuần bị suy giảm khi bắt đầu tiếp cận vùng kháng cự mạnh 950. Vùng này cũng là vùng phản ứng của Fibonaci 127.2. Đây là dấu hiệu cho thấy có khả năng sẽ có phản ứng mạnh ở vùng này cần theo dõi chặt chẽ. Những nhà đầu tư khôn ngoan tuân thủ theo khuyến nghị phân tích tổng quan thị trường chứng khoán của Nhóm phân tích Net Đầu tư IMQ vào tuần trước

Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam tuần 42, VN-INDEX ngày 09/10/2020

12-10-2020
Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán: Chỉ số VN-INDEX đóng cửa tuần 41, ngày 08/10/2020 ở 924 điểm, với xu hướng khối lượng theo ngày vẫn tương đối cao và khối lượng giao dịch theo tuần cao. Đây là dấu hiệu cho thấy có khả năng đi tiếp lên vùng 940 và 960 điểm. Những nhà đầu tư khôn ngoan tuân thủ theo khuyến nghị phân tích tổng quan thị trường chứng khoán của Nhóm phân tích Net Đầu tư IMQ vào tuần trước thì đã có thể thấy sự khôn ngoan khi tuân thủ theo báo cáo khi quan sát thận trọng và chốt lời các cổ phiếu đã đạt hay gần đạt vùng giá chốt lời.

Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam tuần 39, VN-INDEX ngày 25/09/2020

27-09-2020
Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán: Chỉ số VN-INDEX đóng cửa tuần 39, ngày 25/09/2020 ở 908 điểm, với khối lượng theo ngày khá cao và khối lượng giao dịch theo tuần cao. Đây là dấu hiệu cho thấy khả năng trụ vững ở vùng 900 điểm và có khả năng hướng đến vùng 930 điểm. Những nhà đầu tư khôn ngoan tuân thủ theo khuyến nghị phân tích tổng quan thị trường chứng khoán của Nhóm phân tích Net Đầu tư IMQ vào tuần trước thì đã có thể thấy sự khôn ngoan khi tuân thủ theo báo cáo khi quan sát thận trọng và giữ nguyên giá trị danh mục, mua thêm các cổ phiếu đã có trong tài khoản hay bổ sung tối đa 1 - 2 cổ phiếu nữa nếu vẫn còn tiền mặt trong tài khoản (tối đa 20% tổng số tiền).

Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam tuần 38, VN-INDEX ngày 18/09/2020

21-09-2020
Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam tuần 38, VN-INDEX ngày 18/09/2020 Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán: Chỉ số VN-INDEX đóng cửa tuần 38, ngày 11/09/2020 ở 900 điểm, với khối lượng theo ngày khá cao và khối lượng giao dịch theo tuần cao. Đây là dấu hiệu cho thấy khả năng bứt phá vượt vùng kháng cự khá mạnh 900. Những nhà đầu tư khôn ngoan tuân thủ theo khuyến nghị phân tích tổng quan thị trường chứng khoán của Nhóm phân tích Net Đầu tư IMQ vào tuần trước thì đã có thể thấy sự khôn ngoan khi tuân thủ theo báo cáo khi quan sát thận trọng và giải ngân thêm một phần tiền mặt (10%) cho 1 cổ phiếu khi vượt vùng kháng cự mạnh 900.

Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam tuần 37, VN-INDEX ngày 11/09/2020

14-09-2020
Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán: Chỉ số VN-INDEX đóng cửa tuần 37, ngày 11/09/2020 ở 888 điểm, với khối lượng theo ngày cao vừa phải và khối lượng giao dịch theo tuần tương đối cao. Đây là dấu hiệu cho thấy sự lưỡng lự và thiếu vắng dòng tiền lớn ở vùng kháng cự khá mạnh 900. Những nhà đầu tư khôn ngoan tuân thủ theo khuyến nghị phân tích tổng quan thị trường chứng khoán của Nhóm phân tích Net Đầu tư IMQ vào tuần trước thì đã có thể thấy sự khôn ngoan khi tuân thủ theo báo cáo khi chỉ giải ngân thận trọng thêm tối đa một phần tiền mặt (10%) cho 1 cổ phiếu quanh vùng kháng cự mạnh 880 và 900.