PHÂN TÍCH TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

PHÂN TÍCH TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG, PHÂN TÍCH TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam tuần 53, VN-INDEX ngày 31/12/2020

05-01-2021
Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán: Chỉ số VN-INDEX đóng cửa tuần 53, ngày 31/12/2020 ở 1103 điểm, với khối lượng thấp. Với việc tăng nhẹ của MACD theo ngày thì khả năng có thể tiếp tục tăng trong tuần sau, tuy nhiên cần theo dõi chặt chẽ. Những ai đang nắm giữ cổ phiếu và đang có lời thì vẫn có thể nắm giữ.

Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam tuần 51, VN-INDEX ngày 18/12/2020

20-12-2020
Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán: Chỉ số VN-INDEX đóng cửa tuần 51, ngày 18/12/2020 ở 1067 điểm, với khối lượng khá cao. Với sự tiếp tục suy giảm nhẹ của MACD theo ngày thì dẫn tới khả năng giảm điểm mạnh trong tuần sau và cần theo dõi chặt chẽ. Những ai đang nắm giữ cổ phiếu và đang có lời thì vẫn có thể nắm giữ.

Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam tuần 43, VN-INDEX ngày 16/10/2020

19-10-2020
Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán: Chỉ số VN-INDEX đóng cửa tuần 43, ngày 16/10/2020 ở 943 điểm, với khối lượng theo tuần bị suy giảm khi bắt đầu tiếp cận vùng kháng cự mạnh 950. Vùng này cũng là vùng phản ứng của Fibonaci 127.2. Đây là dấu hiệu cho thấy có khả năng sẽ có phản ứng mạnh ở vùng này cần theo dõi chặt chẽ. Những nhà đầu tư khôn ngoan tuân thủ theo khuyến nghị phân tích tổng quan thị trường chứng khoán của Nhóm phân tích Net Đầu tư IMQ vào tuần trước

Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam tuần 42, VN-INDEX ngày 09/10/2020

12-10-2020
Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán: Chỉ số VN-INDEX đóng cửa tuần 41, ngày 08/10/2020 ở 924 điểm, với xu hướng khối lượng theo ngày vẫn tương đối cao và khối lượng giao dịch theo tuần cao. Đây là dấu hiệu cho thấy có khả năng đi tiếp lên vùng 940 và 960 điểm. Những nhà đầu tư khôn ngoan tuân thủ theo khuyến nghị phân tích tổng quan thị trường chứng khoán của Nhóm phân tích Net Đầu tư IMQ vào tuần trước thì đã có thể thấy sự khôn ngoan khi tuân thủ theo báo cáo khi quan sát thận trọng và chốt lời các cổ phiếu đã đạt hay gần đạt vùng giá chốt lời.

Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam tuần 39, VN-INDEX ngày 25/09/2020

27-09-2020
Báo cáo phân tích tổng quan thị trường chứng khoán: Chỉ số VN-INDEX đóng cửa tuần 39, ngày 25/09/2020 ở 908 điểm, với khối lượng theo ngày khá cao và khối lượng giao dịch theo tuần cao. Đây là dấu hiệu cho thấy khả năng trụ vững ở vùng 900 điểm và có khả năng hướng đến vùng 930 điểm. Những nhà đầu tư khôn ngoan tuân thủ theo khuyến nghị phân tích tổng quan thị trường chứng khoán của Nhóm phân tích Net Đầu tư IMQ vào tuần trước thì đã có thể thấy sự khôn ngoan khi tuân thủ theo báo cáo khi quan sát thận trọng và giữ nguyên giá trị danh mục, mua thêm các cổ phiếu đã có trong tài khoản hay bổ sung tối đa 1 - 2 cổ phiếu nữa nếu vẫn còn tiền mặt trong tài khoản (tối đa 20% tổng số tiền).