Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HPG ngày 05/05/2020

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HPG ngày 05/05/2020

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HPG ngày 05/05/2020. Phân tích kỹ thuật cổ phiếu: HPG đóng cửa ngày 04/05/2020 ở giá 21.00 là giá thấp nhất phiên với khối lượng tương đối thấp so với các ngày giao dịch gần đây. Về trung hạn, đã có những tín hiệu tốt cho thấy khả năng tăng giá trong các tuần tới. Tuy nhiên điểm trừ là tổng quan thị trường còn xấu và khó cỏ thể tăng mạnh trong tuần này. Điều này sẽ tác động tới khả năng tăng giá lên cao của HPG. Các vùng hỗ trợ gần là 20.60 và 19.70 sẽ cho biết mức độ tích lũy và phản ứng của HPG trước khi lên. Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HPG cho thấy kháng cự gần là 21.70 và 22. Đặc biệt là kháng cự trung hạn 23.4. Do đó vùng này là vùng nhạy cảm, chỉ nên mua với khối lượng thấp (tối đa 10% tổng tài sản của tài khoản chứng khoán) cho Lệnh mua 1 và sau đó quan sát kỹ, có lời mới hành động tiếp khi đã có cổ phiếu trong tài khoản và không nên mua quá 20% tài khoản cho tổng cộng 2 đợt mua. Cắt lỗ khi lỗ tối đa là 10%. Như vậy với 1 lệnh ta sẽ lỗ tối đa là 1% tài khoản thôi. Và vẫn còn tiền nhiều để làm lại cuộc đời. Cơ hội hôm này chỉ là cơ hội nhỏ, hãy thận trọng để dành tiền để tập trung cho những cơ hội thật sự lớn ở phía trước, nhiều khi còn 1 thời gian dài nữa mới xuất hiện. Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HPG: Khuyến nghị mua HPG vào tuần này ở vùng giá 19, cắt lỗ vùng 17, chốt lời vùng 23.   

Báo cáo Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HPG ngày 05/05/2020 dựa trên quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch.

Các thành viên Net Đầu tư IMQ liên lạc với Nhóm phân tích Net Đầu tư IMQ để có hành động hợp lý phù hợp với xu hướng tổng quan thị trường và công thức đi lệnh đã được huấn luyện.

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN BÁO CÁO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CỔ PHIẾU CỤ THỂ VÀ TRỞ THÀNH NHÀ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG CÙNG NET ĐẦU TƯ, IMQ CORPORATION

http://bit.ly/BiQuyetDauTuThanhCong

Net Đầu tư, IMQ Corporation là tổ chức độc lập, chuyên tư vấn, huấn luyện về đầu tư bao gồm đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản và đầu tư doanh nghiệp.

Báo cáo Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HPG theo ngày là nhận định của Nhóm Phân tích, Net Đầu tư, IMQ Corporation, có tính chất tham khảo cho nhà đầu tư cá nhân, không phản ánh quan điểm của IMQ Corporation cũng như hoạt động đầu tư của IMQ Corporation.

#phantichkythuatcophieu

#tinnhanhchungkhoan

Next

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HPG ngày 06/05/2020 (cập nhật theo diễn tiến giao dịch ngày 06/05/2020)