Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày 12/05/2020

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày 12/05/2020

Nhận xét Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh ngày 12/05/2020. Diễn tiến ngày 12/05/2020 đã theo đúng như báo cáo phân tích. Cơ hội chỉ đã đến vào phiên sáng khi có lúc giá xuống thấp (quanh vùng 750), những ai biết khéo léo sử dụng báo cáo Phân tích kỹ thuật chứng khoán Net Đầu tư IMQ Mua 750 và chốt trong phiên thì cũng có lời ít nhất 10 điểm theo đúng khuyến nghị hôm nay là mua vùng giá thấp (Mua 750, Bán 760). Chi tiết tham khảo link http://dautuchungkhoan.net.vn/phan-tich-chung-khoan/phan-tich-ky-thuat-chung-khoan/phan-tich-ky-thuat-chung-khoan-phai-sinh-vn30f1m-ngay-11-05-2020.html

Và đây là Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh ngày 12/05/2020 và kế hoạch giao dịch chứng khoán phái sinh ngày 13/05/2020.   

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày 12/05/2020. VN30F1M đóng cửa ngày ở 759.1 điểm với khối lượng cao. Vùng hỗ trợ gần nhất là 745. Do đóng cửa với nến đảo chiều nên  khả năng sẽ phải kiểm định lại vùng này. Nếu xuống dưới 745 thì sẽ là tín hiệu tiêu cực và ảnh hưởng đến xu hướng tăng trung hạn. Với Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày như trên, khuyến nghị ngày 13/05/2020. Tạm ngừng mọi giao dịch và quan sát thận trọng chờ xu hướng được xác nhận chắc chắn. Những ai đã có vị thế mua ngày hôm qua và giữ qua đêm, nên quan sát để Bán trong phiên sáng để quản trị rủi ro và đảm bảo an toàn theo nguyên tắc chốt lời luôn luôn đúng. Sau khi bán thì đứng yên bên ngoài thị trường do tính chất rủi ro khu giao dịch phái sinh ngày hôm nay là khá cao. Phân tích kỹ thuật chứng khoán cho thấy rủi ro khá cao trong giao dịch chứng khoán phái sinh ngày 13/05/2020 cho lệnh Mua.     

Báo cáo Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày dựa trên quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch.

Các thành viên Net Đầu tư IMQ liên lạc với Nhóm phân tích Net Đầu tư IMQ để có hành động hợp lý phù hợp với xu hướng tổng quan thị trường và công thức đi lệnh đã được huấn luyện.

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN BÁO CÁO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CỔ PHIẾU CỤ THỂ VÀ TRỞ THÀNH NHÀ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG CÙNG NET ĐẦU TƯ, IMQ CORPORATION

http://bit.ly/BiQuyetDauTuThanhCong

Net Đầu tư, IMQ Corporation là tổ chức độc lập, chuyên tư vấn, huấn luyện về đầu tư bao gồm đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản và đầu tư doanh nghiệp.

Báo cáo Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) theo ngày là nhận định của Nhóm Phân tích, Net Đầu tư, IMQ Corporation, có tính chất tham khảo cho nhà đầu tư cá nhân, không phản ánh quan điểm của IMQ Corporation cũng như hoạt động đầu tư của IMQ Corporation.

#phantichkythuat

#phantichkythuatchungkhoan

#chungkhoanphaisinh

Prev

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày 11/05/2020