Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày 08/05/2020

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày 08/05/2020

Nhận xét Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh ngày 08/05/2020. Diễn tiến ngày 08/05/2020 đã diễn tiến giằng co như báo cáo phân tích. Những ai tỉnh táo tuân thủ báo cáo Phân tích kỹ thuật chứng khoán Net Đầu tư IMQ và theo đúng khuyến nghị đứng ngoài thị trường thì đã tránh được 1 phiên giao dịch rủi ro và có nhiều khả năng thua lỗ cao. Chi tiết tham khảo link http://dautuchungkhoan.net.vn/phan-tich-chung-khoan/phan-tich-ky-thuat-chung-khoan/phan-tich-ky-thuat-chung-khoan-phai-sinh-vn30f1m-ngay-07-05-2020.html

Và đây là Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh ngày 08/05/2020 và kế hoạch giao dịch chứng khoán phái sinh ngày 11/05/2020.   

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày 08/05/2020. VN30F1M đóng cửa ngày ở 744 điểm với khối lượng cao. Tuy nhiên do đóng cửa ngay vùng kháng cự mạnh với nến chữ thập nên khả năng sẽ đảo chiều đi xuống để tích lũy tiếp trước khi đi tiếp là khá cao. Vùng hỗ trợ gần nhất là 725.2 và 706.9. Khả năng hôm thứ hai đầu tuần sau sẽ là 1 phiên tích lũy với khối lượng thấp và khá tiêu cực, trong phiên có lúc có thể kiểm định lại các vùng hỗ trợ trên. Với Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày như trên, khuyến nghị ngày hôm nay là Mua thận trọng với khối lượng nhỏ ở các vùng 709 và 722, Cắt lỗ 706, Bán (Chốt lời) 768, 796.2 và 825 (có thể đạt được trong vài ngày tới). Do xu hướng xuống để đi lên nên chỉ Mua một cách cẩn thận sau khi quan sát kỹ lưỡng. Theo Phân tích kỹ thuật chứng khoán, xu hướng sẽ rõ ràng hơn vào vài ngày tới, khi đó sẽ có cơ hội mua và nắm giữ lâu dài cho các nhà đầu tư với cơ hội giao dịch an toàn. Phân tích kỹ thuật chứng khoán cho thấy rủi ro trong giao dịch chứng khoán phái sinh ngày thứ hai 11/05/2020 là tương đối.     

Báo cáo Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày dựa trên quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch.

Các thành viên Net Đầu tư IMQ liên lạc với Nhóm phân tích Net Đầu tư IMQ để có hành động hợp lý phù hợp với xu hướng tổng quan thị trường và công thức đi lệnh đã được huấn luyện.

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN BÁO CÁO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CỔ PHIẾU CỤ THỂ VÀ TRỞ THÀNH NHÀ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG CÙNG NET ĐẦU TƯ, IMQ CORPORATION

http://bit.ly/BiQuyetDauTuThanhCong

Net Đầu tư, IMQ Corporation là tổ chức độc lập, chuyên tư vấn, huấn luyện về đầu tư bao gồm đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản và đầu tư doanh nghiệp.

Báo cáo Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) theo ngày là nhận định của Nhóm Phân tích, Net Đầu tư, IMQ Corporation, có tính chất tham khảo cho nhà đầu tư cá nhân, không phản ánh quan điểm của IMQ Corporation cũng như hoạt động đầu tư của IMQ Corporation.

#phantichkythuat

#phantichkythuatchungkhoan

#chungkhoanphaisinh

Prev

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày 07/05/2020

Next

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày 11/05/2020