Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày 07/05/2020

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày 07/05/2020

Nhận xét Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh ngày 07/05/2020. Diễn tiến ngày 07/05/2020 đã diễn tiến như báo cáo phân tích. Với những ai Mua giá tham chiếu (718) và Bán ở vùng 723 thì đã chốt lời tối thiểu 5 điểm, những ai có kinh nghiệm và tỉnh táo hơn thì có thể lời đến 10 - 20 điểm trong trường hợp “gồng lãi” tốt. Chi tiết tham khảo link http://dautuchungkhoan.net.vn/phan-tich-chung-khoan/phan-tich-ky-thuat-chung-khoan/phan-tich-ky-thuat-chung-khoan-phai-sinh-vn30f1m-ngay-06-05-2020.html

Và đây là Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh ngày 07/05/2020 và kế hoạch giao dịch chứng khoán phái sinh ngày 08/05/2020.   

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày 07/05/2020. VN30F1M đóng cửa ngày ở 742 điểm với khối lượng khá cao. Tuy nhiên chưa thật sự thuyết phục. Vùng kháng cự gần nhất là 748 và khá mạnh, hỗ trợ gần là 725.2. Khả năng hôm nay sẽ là 1 phiên giằng co và sẽ có phản ứng tiêu cực ở vùng 748. Với Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày như trên, khuyến nghị ngày hôm nay là tạm nghỉ (đứng ngoài thị trường) để chờ xác nhận lại xu hướng. Khi tuần sau xu hướng tăng trung hạn chắc chắn hơn, các nhà đầu tư sẽ có cơ hội giao dịch an toàn. Rủi ro ngày hôm nay là tương đối lớn. Các nhà giao dịch phái sinh cần thận trọng giữ tiền và để dành nhiều tiền hơn cho cơ hội lớn sắp xuất hiện ở phía trước.    

Báo cáo Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày dựa trên quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch.

Các thành viên Net Đầu tư IMQ liên lạc với Nhóm phân tích Net Đầu tư IMQ để có hành động hợp lý phù hợp với xu hướng tổng quan thị trường và công thức đi lệnh đã được huấn luyện.

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN BÁO CÁO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CỔ PHIẾU CỤ THỂ VÀ TRỞ THÀNH NHÀ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG CÙNG NET ĐẦU TƯ, IMQ CORPORATION

http://bit.ly/BiQuyetDauTuThanhCong

Net Đầu tư, IMQ Corporation là tổ chức độc lập, chuyên tư vấn, huấn luyện về đầu tư bao gồm đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản và đầu tư doanh nghiệp.

Báo cáo Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) theo ngày là nhận định của Nhóm Phân tích, Net Đầu tư, IMQ Corporation, có tính chất tham khảo cho nhà đầu tư cá nhân, không phản ánh quan điểm của IMQ Corporation cũng như hoạt động đầu tư của IMQ Corporation.

#phantichkythuat

#phantichkythuatchungkhoan

#chungkhoanphaisinh

Prev

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày 06/05/2020

Next

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày 08/05/2020