Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày 06/05/2020

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày 06/05/2020

Nhận xét Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh ngày 04/05/2020. Diễn tiến ngày 05/05/2020 không đi theo xu hướng xuống vùng 664. Do đó nên đứng ngoài. Lưu ý: Khi diễn biến trong phiên đi không đúng như phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh ngày thì nên đứng yên. Nếu đã bị sai thì cắt lỗ ngay theo như báo cáo là ở vùng 697. Và đây là kế hoạch giao dịch chứng khoán phái sinh ngày mai 07/05/2020.   

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày 06/05/2020. VN30F1M đóng cửa ngày ở 718 điểm với khối lượng tương đối và có phần nguy hiểm khi là ngày thứ 5 liên tiếp có khối lượng thấp dần. Vùng kháng cự gần nhất là 725.2, hỗ trợ gần là 702.8 và 695.3. Xu hướng có thể tăng với khối lượng thấp và chưa thể tăng cao. Khả năng sẽ có phản ứng ở vùng 725.2. Với Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày như trên, kế hoạch giao dịch là Mua ở vùng 703, Bán ở vùng 723, cắt lỗ vùng 695. Đây có thể là một lệnh có mức độ lợi nhuận cao nhưng cũng đồng nghĩa với rủi ro tương đối lớn. Xu hướng chưa thật sự rõ ràng nên nhà đầu tư vẫn cần thận trọng giữ tiền và để dành nhiều tiền hơn cho cơ hội lớn sắp xuất hiện ở phía trước.    

Báo cáo Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày dựa trên quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch.

Các thành viên Net Đầu tư IMQ liên lạc với Nhóm phân tích Net Đầu tư IMQ để có hành động hợp lý phù hợp với xu hướng tổng quan thị trường và công thức đi lệnh đã được huấn luyện.

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN BÁO CÁO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CỔ PHIẾU CỤ THỂ VÀ TRỞ THÀNH NHÀ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG CÙNG NET ĐẦU TƯ, IMQ CORPORATION

http://bit.ly/BiQuyetDauTuThanhCong

Net Đầu tư, IMQ Corporation là tổ chức độc lập, chuyên tư vấn, huấn luyện về đầu tư bao gồm đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản và đầu tư doanh nghiệp.

Báo cáo Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) theo ngày là nhận định của Nhóm Phân tích, Net Đầu tư, IMQ Corporation, có tính chất tham khảo cho nhà đầu tư cá nhân, không phản ánh quan điểm của IMQ Corporation cũng như hoạt động đầu tư của IMQ Corporation.

#phantichkythuat

#phantichkythuatchungkhoan

#chungkhoanphaisinh

Prev

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày 04/05/2020

Next

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày 07/05/2020