PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN, PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày 12/05/2020

13-05-2020
Nhận xét Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh ngày 12/05/2020. Diễn tiến ngày 12/05/2020 đã theo đúng như báo cáo phân tích. Cơ hội chỉ đã đến vào phiên sáng khi có lúc giá xuống thấp (quanh vùng 750), những ai biết khéo léo sử dụng báo cáo Phân tích kỹ thuật chứng khoán Net Đầu tư IMQ Mua 750 và chốt trong phiên thì cũng có lời ít nhất 10 điểm theo đúng khuyến nghị hôm nay là mua vùng giá thấp (Mua 750, Bán 760).

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày 11/05/2020

11-05-2020
Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh ngày 11/05/2020 và kế hoạch giao dịch chứng khoán phái sinh ngày 12/05/2020. Diễn tiến ngày 11/05/2020 đã diễn tiến giằng co vào phiên sáng như báo cáo phân tích. Cơ hội chỉ đến vào phiên chiều khi có lúc giá xuống thấp (quanh vùng 748), những ai biết khéo léo sử dụng báo cáo Phân tích kỹ thuật chứng khoán Net Đầu tư IMQ mua vùng này và chốt trong phiên thì cũng có lời theo đúng khuyến nghị hôm nay là mua vùng giá thấp.

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày 08/05/2020

09-05-2020
Đây là Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh ngày 08/05/2020 và kế hoạch giao dịch chứng khoán phái sinh ngày 11/05/2020.

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày 07/05/2020

08-05-2020
Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày 07/05/2020. VN30F1M đóng cửa ngày ở 742 điểm với khối lượng khá cao. Tuy nhiên chưa thật sự thuyết phục. Vùng kháng cự gần nhất là 748 và khá mạnh, hỗ trợ gần là 725.2. Khả năng hôm nay sẽ là 1 phiên giằng co và sẽ có phản ứng tiêu cực ở vùng 748.

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày 06/05/2020

06-05-2020
Báo cáo Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày dựa trên quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch.