PHÂN TÍCH CƠ BẢN

PHÂN TÍCH CƠ BẢN, PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Dầu khởi sắc khi các thỏa thuận thương mại thúc đẩy triển vọng nhu cầu

17-01-2020
Các hợp đồng dầu thô tương lai khởi sắc vào ngày thứ Năm (16/01), khi thông tin Thượng viện Mỹ chấp thuận thỏa thuận thương mại Mỹ - Mexico - Canada, cùng với việc ký kết thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung vào ngày thứ Tư (15/01), đã thúc đẩy triển vọng nhu cầu năng lượng, MarketWatch đưa tin.