ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN LÀ GÌ?

ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN LÀ GÌ? ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN LÀ GÌ?

[Quy tắc đầu tư vàng] Bruce Stanley Kovner- Từ nhân viên lái taxi tới tượng đài trong giới quản lý quỹ với khối tài sản 5 tỷ đô la

10-05-2020
[Quy tắc đầu tư vàng] Bruce Stanley Kovner- Từ nhân viên lái taxi tới tượng đài trong giới quản lý quỹ với khối tài sản 5 tỷ đô la. Kinh nghiệm của tôi khi làm việc với những traders vào nghề là họ thường nóng lòng tham gia 3-5 vụ rất lớn. Thực sự họ đã chấp nhận rủi ro 8-10%/ vụ, trong khi sức họ chỉ có thể chịu đựng được 3-5 %. Cảm xúc đã chi phối họ, và họ sẽ mất rất nhiều tiền. Điều đó sẽ không cho bạn cơ hội để làm lại…