HỌC CÁCH CHƠI CHỨNG KHOÁN

Học cách chơi chứng khoán như thế nào đạt kết quả cao mà vẫn an toàn và tiết kiệm thời gian, công việc hàng ngày hay thậm chí công việc kinh doanh, quản lý nhân viên chạy đều và ngày cáng phát triển cùng giá trị tài sản của bạn. Kết quả chơi chứng khoán đạt từ 30%/năm trở lên, ổn định hàng năm bất chấp thị trường lên hay xuống và vẫn vui vẻ thoái mái đi chơi không cần quan tâm bảng điện hàng ngày.

Học cách chơi chứng khoán thông minh với 20 lời khuyên hàng đầu tư những chuyên gia trong lĩnh vực giao dịch chứng khoán (Phần cuối)

27-08-2020
Học cách chơi chứng khoán có thể là một thách thức khá khó khăn khi vừa khởi đầu, mặc dù vậy nếu đã trang bị cho mình những kiến thức cần thiết, thành công vào sau này sẽ là phần thưởng xứng đáng với những gì bạn đã bỏ ra. Các chuyên gia thường khuyến cáo rằng có một số nguyên tắc cơ bản bạn cần tuân theo trong quá trình học cách chơi chứng khoán để tránh đưa ra quyết định sai lầm. Chúng tôi đã nói chuyện với các chuyên gia đã chia sẻ lời khuyên về thị trường chứng khoán của họ để giúp các nhà đầu tư mới và hiện tại thực hiện các động thái đầu tư và giao dịch đúng đắn.

5 lời khuyên cần thiết khi học cách chơi chứng khoán (Phần cuối)

05-05-2020
Năm mẹo cần biết khi học cách chơi chứng khoán này sẽ giúp bạn thành công, quản lý cảm xúc và giữ vững quan điểm trong lúc thị truờng biến động. Học cách chơi chứng khoán không khó. Điều thách thức là việc lựa chọn các công ty luôn đánh bại thị trường chứng khoán.

5 lời khuyên cần thiết khi học cách chơi chứng khoán (Phần 1)

04-05-2020
Năm mẹo cần biết khi học cách chơi chứng khoán này sẽ giúp bạn thành công, quản lý cảm xúc và giữ vững quan điểm trong lúc thị truờng biến động. Học cách chơi chứng khoán không khó. Điều thách thức là việc lựa chọn các công ty luôn đánh bại thị trường chứng khoán.

3 Rủi ro cần biết khi Học cách chơi chứng khoán là gì? - Biến động, Thời Gian, hay Sự tự tin thái quá? (Phần cuối)

03-05-2020
Khi học cách chơi chứng khoán ta cần hiểu rằng rủi ro và thành công luôn gắn bó chặt chẽ với nhau, và do đó, rủi ro là tất yếu trong mọi bài toán đầu tư nào. Do đó, muốn học cách chơi chứng khoán một cách khôn ngoan ta cần tìm cách giảm thiểu rủi ro nhiều nhất có thể mà không ảnh hưởng giá trị đạt được sau đó. Warren Buffett, một nhà đầu tư thị trường chứng khoán được công nhận, đã giải thích về triết lý đầu tư của mình cho một nhóm sinh viên với mong muốn học cách chơi chứng khoán tại Trường Kinh doanh Wharton vào năm 2003: Tôi là gã kì lạ thích quăng lưới cá trong một cái thùng cạn nước. Tôi thích những giá trị đảm bảo.

3 Rủi ro cần biết khi Học cách chơi chứng khoán là gì? - Biến động, Thời Gian, hay Sự tự tin thái quá? (Phần 1)

02-05-2020
Rủi ro cần biết khi Học cách chơi chứng khoán là gì? - Biến động, Thời Gian, hay Sự tự tin thái quá? Khi học cách chơi chứng khoán ta cần hiểu rằng rủi ro và thành công luôn gắn bó chặt chẽ với nhau, và do đó, rủi ro là tất yếu trong mọi bài toán đầu tư nào. Do đó, muốn học cách chơi chứng khoán một cách khôn ngoan ta cần tìm cách giảm thiểu rủi ro nhiều nhất có thể mà không ảnh hưởng giá trị đạt được sau đó. Warren Buffett, một nhà đầu tư thị trường chứng khoán được công nhận, đã giải thích về triết lý đầu tư của mình cho một nhóm sinh viên với mong muốn học cách chơi chứng khoán tại Trường Kinh doanh Wharton vào năm 2003: Tôi là gã kì lạ thích quăng lưới cá trong một cái thùng cạn nước. Tôi thích những giá trị đảm bảo.